Thành Duy Thức Luận 15 (2008) - Năm thức giác quan - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

435 | 16-02-2017

Thành Duy Thức Luận 15 (2008) - Năm thức giác quan - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Thầy Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 27/10/2008 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Mời quý vị tải bài pháp thoại ở đây: http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-10-nam-2008/thanh-duy-th...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.