Thành duy thức luận 16: Thái độ tâm lý - Nhóm biến hành - phần 2/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

912 | 13-12-2010

Thành duy thức luận 16: Thái độ tâm lý - Nhóm biến hành - phần 2/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 29-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1295,Thanh-duy-thuc-luan-16-Thai-do...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.