Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 6: Bản chất của pháp - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

378 | 01-09-2016

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 6: Bản chất của pháp - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 25-09-08.

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.