Thành duy thức luận 8: Ba phương diện của thức Alaya (06/10/2008) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

439 | 23-06-2016

Thành duy thức luận 8: Ba phương diện của thức Alaya (06/10/2008) - Thích Nhật Từ

Giảng tại HVPGVN - TP.HCM, ngày 06-10-08.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.