Thành duy thức luận - Hành động của thức Mạt na: Trung tâm chấp ngã - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

439 | 29-04-2017

Thành duy thức luận - Hành động của thức Mạt na: Trung tâm chấp ngã - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 20-10-2008

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.