Thành kiến thói quen - TT. Thích Nhật Từ - 05/2014

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

776 | 12-01-2016

Thành kiến thói quen - TT. Thích Nhật Từ - 05/2014

Thành kiến thói quen
TT. Thích Nhật Từ
Giảng tại trường hạ chùa Phổ Quang, chùa Hưng Phước, chùa Phổ Đà, chùa Giác Nguyên, Tịnh xá Trung Tâm 2004

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.