Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội - phần 3/4

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1360 | 16-12-2010

Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội - phần 3/4

Thầy Nhật Từ giảng kỷ niệm 44 năm thành lập Trường Thanh Niên Xã Hội - Chùa Pháp Vân, ngày 15/05/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4716,Thanh-Nien-Phung-Su-Xa-Hoi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.