Thập bát La hán - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1

Thể loại: 
Video

1025 | 16-03-2013

Thập bát La hán - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1

Thập bát La hán - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1
Giảng tại Viện Chuyên Tu -- Làng Vạn Hạnh ngày 25-07-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.