Thay đổi tích cực -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

736 | 01-12-2015

Thay đổi tích cực -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thay đổi tích cực -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/11/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/thay_doi_tich_cuc_11_11_2015.mp3

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.