Thầy giáo chất lượng, giáo dục chất lượng - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1603 | 04-06-2011

Thầy giáo chất lượng, giáo dục chất lượng - Thích Nhật Từ

Thầy giáo chất lượng, giáo dục chất lượng - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân ngày nhà giáo Việt Nam lần 25, Chùa Ấn Quang, ngày 18-11-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2077,Thay-giao-chat-luong-giao-duc-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.