Thấy nghe được lợi ích - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1149 | 23-04-2011

Thấy nghe được lợi ích - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thấy nghe được lợi ích - Thích Nhật Từ - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Ni Viện Thiện Hòa - Australia, ngày 25/06/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,888,Thay-nghe-duoc-loi-ich.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.