Ơn Thầy Nghĩa Đạo - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1328 | 29-07-2011

Ơn Thầy Nghĩa Đạo - Thích Nhật Từ

Ơn Thầy Nghĩa Đạo. Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của ân sư HT. Thích Thiện Huệ, chùa Giác Ngộ, ngày 10-09-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2037,on-thay-nghia-dao.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.