Thầy Thích Giác Nhàn Viếng Thăm Lão HT. Tịnh Không Tại Đài Loan

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Giác Nhàn

2247 | 16-03-2013

Thầy Thích Giác Nhàn Viếng Thăm Lão HT. Tịnh Không Tại Đài Loan

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.