Thày Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm 4 (clip 6/6)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

906 | 08-06-2011

Thày Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm 4 (clip 6/6)

Dieu Dung Quan Am part 4_clip6

March 6, 2010 Truc Lam Monastery

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.