Thầy Thích Pháp Hòa - Hải Đảo Tự Thân part 2_clip4/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1002 | 02-07-2012

Thầy Thích Pháp Hòa - Hải Đảo Tự Thân part 2_clip4/5

Thầy Thích Pháp Hòa - Hải Đảo Tự Thân part 2

Recorded on May 23, 2010 at Hai Duc Temple - Regina

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.