Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 2/6)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

820 | 23-11-2012

Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 2/6)

Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông - phần 2
October 23, 2010

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.