Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 4/6)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

823 | 29-10-2012

Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 4/6)

Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông - phần 4
November 20, 2010

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.