Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 5/6)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1157 | 10-01-2013

Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 5/6)

Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông - phần 5
December 4, 2010

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.