Thêm và bớt trong ứng xử vợ chồng - Phần 04

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1117 | 25-08-2010

Thêm và bớt trong ứng xử vợ chồng - Phần 04

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 25/10/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5206,Them-va-bot-trong-ung-xu-vo-ch...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.