Thêm và bớt trong ứng xử vợ chồng - Phần 06

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

894 | 28-03-2010

Thêm và bớt trong ứng xử vợ chồng - Phần 06

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 25/10/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5206,Them-va-bot-trong-ung-xu-vo-ch...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.