Thích Minh Niệm - Giữ tâm quân bình và sáng tỏ 2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

572 | 23-09-2016

Thích Minh Niệm - Giữ tâm quân bình và sáng tỏ 2016

Pháp thoại: Giữ tâm quân bình và sáng tỏ do Thầy Thích Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-09-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.