Thích Minh Niệm -Làm sao để tha thứ cho mình và người khác

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

575 | 25-09-2016

Thích Minh Niệm -Làm sao để tha thứ cho mình và người khác

Pháp thoại: Làm sao để tha thứ cho mình và người khác do Thầy Thích Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-09-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.