Thích Minh Niệm - Xử lý phiền não bằng năng lượng tỉnh thức

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

736 | 24-09-2016

Thích Minh Niệm - Xử lý phiền não bằng năng lượng tỉnh thức

Pháp thoại: Xử lý phiền não bằng năng lượng tỉnh thức do Thầy Thích Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-09-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.