Thiền chánh niệm trong đời sống - HT. Thiền sư Phụng Sơn

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

447 | 24-10-2016

Thiền chánh niệm trong đời sống - HT. Thiền sư Phụng Sơn

Pháp thoại do HT. Thiền sư Phụng Sơn giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-10-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.