Thiền trong cuộc sống - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

736 | 24-02-2017

Thiền trong cuộc sống - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Thái Hà Books, đã có buổi hướng dẫn Thiền trong cuộc sống cho các tu sinh khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật kỳ 9 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-02-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.