Thiền Tứ Niệm Xứ- Quán Pháp 2: Năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

164 | 18-07-2017

Thiền Tứ Niệm Xứ- Quán Pháp 2: Năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 16-07-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.