Thiền Tứ Niệm Xứ- Quán Pháp 3: Bảy yếu tố giác ngộ (Thất giác chi) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

169 | 17-07-2017

Thiền Tứ Niệm Xứ- Quán Pháp 3: Bảy yếu tố giác ngộ (Thất giác chi) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.