Thiền Tứ Niệm Xứ - Sư Tăng Định

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

484 | 26-04-2017

Thiền Tứ Niệm Xứ - Sư Tăng Định

Pháp thoại do Sư Tăng Đinh giảng trong khóa tu Thiền lần 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-04-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.