Thờ Phật, lạy Phật, quán tưởng Phật, niệm Phật, học Phật và tu Phật - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1459 | 01-03-2014

Thờ Phật, lạy Phật, quán tưởng Phật, niệm Phật, học Phật và tu Phật - Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phú Đức, Tp Nha Trang, ngày 16/02/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-tho-phat-lay-phat-quan-tuong-phat-ni... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.