Thông điệp Bồ-tát Quảng Đức - TT. Thích Nhật Từ - 19/06/2005

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

425 | 23-03-2016

Thông điệp Bồ-tát Quảng Đức - TT. Thích Nhật Từ - 19/06/2005

Thông điệp Bồ-tát Quảng Đức
TT. Thích Nhật Từ
(Giảng tại Chùa Quảng Đức, San Jose, 19/06/2005)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.