Thông điệp đầu năm - Thích Nhật Từ - 14/02/2014

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1231 | 27-02-2014

Thông điệp đầu năm - Thích Nhật Từ - 14/02/2014

https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 14/02/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-thong-diep-dau-nam-14022014---thich-... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.