Thuận Duyên Và Nghịch Duyên - Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

758 | 19-12-2015

Thuận Duyên Và Nghịch Duyên - Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến

Thuận Duyên Và Nghịch Duyên - Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến
Pháp thoại Thích Phước Tiến thuyết pháp https://goo.gl/DMdJk0
Bài pháp thoại do Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phật Huệ (Đức Quốc) ngày 11/10/2015 (nhằm ngày 29/08/Ất Mùi). Nhân duyên gồm có nhiều yếu tố nhưng bên cạnh đó nhân duyên một phần không nhỏ do chúng ta tạo ra, chúng ta là một phần quyết định của nhân duyên.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến.
---------
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?sub_confirmation=1
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
https://www.facebook.com/thichphuoctienfanpage
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.