Thuật Chăn Dắt Tâm Linh A (Tiểu Kinh Người Chăn Bò 34) - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

629 | 13-07-2016

Thuật Chăn Dắt Tâm Linh A (Tiểu Kinh Người Chăn Bò 34) - TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại chùa Xá Lợi
Ngày 5-3-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-3-4-nam-2006/thuat-chan-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.