Thuật chăn trâu tâm - phần 4/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1279 | 07-12-2010

Thuật chăn trâu tâm - phần 4/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 26/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2848,Thuat-chan-trau-tam---Phan-tic...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.