Thuật dưỡng sinh để sống hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ - 23/01/2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

688 | 12-02-2016

Thuật dưỡng sinh để sống hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ - 23/01/2016

Thuật dưỡng sinh để sống hạnh phúc
Giảng tại chùa Vạn An, Tiền Giang, ngày 23/01/2016

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/thuat-duong-sinh-d...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.