Thực tập khiêm cung (25-11-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

390 | 02-07-2016

Thực tập khiêm cung (25-11-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/phapam/khiem_ton_25Nov07.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.