Thực tập tha thứ - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

377 | 07-04-2017

Thực tập tha thứ - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trung tâm Bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc, Q12, ngày 14-05-2009

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.