Thực tập thiền - Tăng thân Làng Mai

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

829 | 23-03-2017

Thực tập thiền - Tăng thân Làng Mai

Buổi hướng dẫn thực tập thiền của đoàn Tăng thân Làng Mai trong khóa tu Ngày An Lạc lần 15 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-03-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.