Thương yêu với trái tim tỉnh thức - Sư Minh Niệm

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

483 | 28-12-2016

Thương yêu với trái tim tỉnh thức - Sư Minh Niệm

Pháp thoại do Sư Minh Niệm giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-12-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.