Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến mới nhất - Nhìn bằng chánh kiến

Thể loại: 
Video

787 | 02-12-2015

Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến mới nhất - Nhìn bằng chánh kiến

Thuyết Pháp Thích Phước Tiến Mới Nhất - Nhìn bằng chánh kiến
Thuyết pháp Thích Phước Tiến mới nhất: https://goo.gl/EvCplP
Bài thuyết pháp đầu tiên của đại đức Thích Phước Tiến trong chuyến hoằng pháp tại châu Âu tháng 10-2015. Bài pháp thoại được thuyết giảng tại Chùa Phổ Đà (Đức) ngày 03-10-2015, nhăm ngày 21-08-Ất Mùi. Trong bài giảng này Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ từ những cái cơ bản nhất, cách nhìn cuộc sống đời thường và cách nhìn sâu hơn của phật pháp, là cái nhìn cao nhất là của tuệ giác.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài thuyết pháp mới nhất thầy Thích Phước Tiến về chánh kiến.
------
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến mới nhất:
https://www.youtube.com/c/phatphapung...
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
https://www.facebook.com/thichphuocti...
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.