Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Thể loại: 
Video

689 | 25-05-2015

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Chùa MINH ĐẠO - Quận 3 -- Tp Hồ Chí Minh
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.