Tiêu thụ chánh niệm để bảo vệ môi trường - TT. Thích Nhật Từ - 05-06-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

686 | 13-06-2016

Tiêu thụ chánh niệm để bảo vệ môi trường - TT. Thích Nhật Từ - 05-06-2016

Pháp thoại: Tiêu thụ chánh niệm để bảo vệ môi trường do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/6/2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-06-2016/tieu-thu-chanh-nie...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.