Tìm hiểu Phật pháp - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1253 | 07-07-2011

Tìm hiểu Phật pháp - Thích Nhật Từ

Tìm hiểu Phật pháp - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 16-03-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1355,Tim-hieu-Phat-phapGiang-tai-Ch...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.