Tin sâu nhân quả - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

861 | 22-05-2011

Tin sâu nhân quả - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Tin sâu nhân quả - Thích Nhật Từ - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Tôn Vân, Long An, ngày 07-01-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1831,Tin-sau-nhan-qua.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.