Tinh thần Bồ Tát tại gia (11-08-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

436 | 19-07-2016

Tinh thần Bồ Tát tại gia (11-08-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phước Hải, Charlotte

Nghe mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-t... (Phần 1)
http://tusachphathoc.com/media/phap-t... (Phần 2)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.