Tịnh độ nhân gian - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

278 | 25-12-2016

Tịnh độ nhân gian - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Đình Quán, Hà Nội, ngày 17-12-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.