Tịnh độ nhân gian - TT. Thích Nhật Từ - 10/10/2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

629 | 26-02-2016

Tịnh độ nhân gian - TT. Thích Nhật Từ - 10/10/2004

Tịnh độ nhân gian
TT. Thích Nhật Từ
(Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, 10-10-04)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.