Tịnh Độ quyết nghi - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1069 | 28-05-2011

Tịnh Độ quyết nghi - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Tịnh Độ quyết nghi - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Nam Dư Thượng, Hà Nội, ngày 14-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1396,Tinh-do-quyet-nghi-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.