Tình Yêu Và Hôn Nhân - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1559 | 09-01-2013

Tình Yêu Và Hôn Nhân - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.Com

Bài pháp thoại: Tình Yêu Và Hôn Nhân - TT. Thích Nhật Từ Giảng tại trại Hạnh ngành Nữ Tâm Chánh lần thứ 8, ngày 04/08/2012 - TuSachPhatHoc.Com nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6930,Tinh-yeu-va-hon-nhan.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.