An toàn giao thông vì hạnh phúc con người - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1017 | 24-12-2014

An toàn giao thông vì hạnh phúc con người - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

An toàn giao thông vì hạnh phúc con người - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ, ngày 02/11/2014

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/play-an-toan-giao-thong-vi-hanh-phuc-con-ng...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.